INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Spedytor

Kod: 333105

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Spedytor 333105

 • Agent spedycyjny.
 • Asystent do spraw spedycji.
 • Asystent spedytora.
 • Logistyk.
 • Specjalista ds. spedycji.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3331 Clearing and forwarding agents.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Adam Gajda – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Anna Wawruch-Lis – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, Lublin.
 • Tomasz Wojtasiński – Nałęczów Zdrój S.A. „Cisowianka”, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Anna Będzińska – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Beata Targowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Kwidzyn.
 • Beata Żurek – Global Cosmed S.A., Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Eugeniusz Gostomski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Anna Frankowska – Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę