Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną tzw. indywidualne, organizowane w ramach Funduszu Pracy....

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną, tzn. indywidualne, organizowane dla osób do 29 r.ż. w ramach...

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2019 Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2019 r: wsparcie kształcenia ustawicznego w...

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż trwają nabory na różne instrumenty i usługi aktywizacyjne. Szczegółowych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę