Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

                                                                              Znak sprawy: CAZ-6371-1 /KS/2020                                                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania szkolenia grupowego pn.: „Przygotowanie do prowadzenia...

  Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór ciągły wniosków o zorganizowanie staży finansowanych z:   RPO WM  - dla osób w wieku 30 lat i...

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż PCK w Lachowicach rusza z programem pomocowym skierowanym do osób, które uzyskały status bezrobotnych w wyniku...

  Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób do 29 r.ż. , pn.:   „Operator koparko – ładowarki wszystkie kl....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę