INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent edukacji romskiej

Kod: 531203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Asystent edukacji romskiej 531203

 • Asystent romski.
 • Pedagog romski.
 • Pomoc nauczyciela.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5312 Teachers’ aides.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja P – Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ we wrześniu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.
 • „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003” wprowadzonego uchwałą Rady Ministrów w dn. 13 lutego 2001 r., wprowadzającego do polskiego systemu szkolnego stanowisko asystenta edukacji romskiej,
 • „Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ustanowionego uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.,
 • projektu ,,Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji Romskiej” finansowanego ze środków POKL, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej .

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Ewelina Andrasz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Głogów.
 • Katarzyna Mirkowska– PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Agata Rudzińska-Zigouras – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Wrocław.
 • Agnieszka Skowrońska, PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
 • Helena Zamkowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Robert Bladycz – Zespół Szkół w Kamiennej Górze, Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej, Kamienna Góra.
 • Jolanta Maj – ZSO nr 1 w Olsztynie, Olsztyn.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę