INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

Kod: 343304

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Doradca do spraw zasobów bibliotecznych 343304

 • Bibliotekarz dziedzinowy.
 • Bibliotekarz zbiorów specjalnych.
 • Pracownik biblioteki.
 • Pracownik do spraw gromadzenia zbiorów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3433 Gallery, museum and library technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Robert Górski – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, Legionowo.
 • Łukasz Kapica – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Maciej Szablewski – Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Żaneta Kubic – Biblioteka Jagiellońska, Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
 • Jolanta Stępniak – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę