INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

Kod: 741212

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 741212

 • Elektryk pod ziemią.
 • Elektromonter maszyn i urządzeń.
 • Elektromonter automatyki górnictwa podziemnego.
 • Elektromonter maszyn górnictwa podziemnego.
 • Elektromonter naprawy lamp górniczych.
 • Elektromonter urządzeń górnictwa podziemnego.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7412 – Electrical mechanics and fitters.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marcin Janusz – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Budryk”, Ornontowice.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Grzegorz Śliwiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Ornontowice.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Anita Golec – Zespół Szkół Górniczych, Łęczna.
 • Krzysztof Koczur – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Piast-Ziemowit, Bieruń.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Rafał Golec – Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” S.A., Lublin.
 • Łukasz Orzech – Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę