INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inspektor hotelowy

Kod: 515101

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inspektor hotelowy 515101

 • Inspektor pięter.
 • Kierownik części mieszkalnej.
 • Kierownik służby pięter.
 • Koordynator obsługi pięter.
 • Menedżer służby pięter.
 • Supervisor.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5151 Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Zuzanna Stróżyk – NZOZ „Śródmieście", Gdynia.
 • Dariusz Tokarski – Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o., Gniewino.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Rafał Ryszelewski – Usługi Turystyczne RAFTUR Rafał Ryszelewski, Łódź.
 • Ewa Wyszkowska-Wróbel – Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Halina Maras-Pawliszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Kluczbork.
 • Maria Napiórkowska-Gzula – Stowarzyszenie „Sposób na Sukces", Brwinów.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę