INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Kierownik sali sprzedaży

Kod: 522201

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Kierownik sali sprzedaży 522201

 • Kierownik działu.
 • Kierownik stoiska.
 • Menadżer sali sprzedaży.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5222 Shop supervisors.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Krzysztof Hasiuk – Euro-net sp. z o.o., Bojano.
 • Barbara Łukomska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Wysocka – Ekspert branżowy, Chata Polska, Żnin.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
 • Grzegorz Sławiński – Roben Polska sp. z o.o., Środa Śląska.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Ewa Ferensztajn-Galardos – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, Radom.
 • Anna Frankowska – Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę