INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

Kod: 314414

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne 314414

 • Laborant artykułów rybnych.
 • Przetwórca ryb.
 • Technik przedsiębiorstwa produkcyjnego przetwórstwa rybnego.
 • Technik przedsiębiorstwa rybackiego.
 • Technik przetwórstwa ryb.
 • Technik przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków.
 • Technik technolog przedsiębiorstwa produkcyjnego mączki rybnej.
 • Technik technolog przetwórstwa rybnego.
 • Technolog przetwórstwa rybnego.
 • Technolog.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3116 Chemical engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Agata Giejbo – Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku, Słupsk.
 • Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Barbara Szymańczak – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Radom.
 • Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Halina Maras-Pawliszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Kluczbork.
 • Agata Roter – Colian sp. z o.o., Opatówek.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Agnieszka Hajbos – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, Parczew.
 • Aleksander Wiśniewski – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę