INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik urządzeń ruchu lotniczego

Kod: 315501

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Technik urządzeń ruchu lotniczego 315501

 • Technik urządzeń radiolokacyjnych.
 • Technik urządzeń radionawigacyjnych.
 • Technik urządzeń radiokomunikacyjnych.
 • Technik urządzeń teletransmisyjnych.
 • Radiotechnik.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3155 Air traffic safety electronics technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja J Informacja i komunikacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Grażyna Uhman – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra.
 • Mirosław Kozieł – Polowe Warsztaty Lotnicze, Zespół Szkół Zawodowych im. Hubala, Radom.
 • Tomasz Tarnowski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:

 • Maciej Ruszuk – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.
 • Tomasz Gierczak – Port Lotniczy, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Ryszard Jaxa-Małachowski – Ekspert niezależny, Warszawa.
 • Sławomir Janiszewski – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę