INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Wiertacz w metalu

Kod: 722316

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Wiertacz w metalu 722316

 • Operator wiertarki.
 • Wiertacz.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7223 Metal working machine tool setters and operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Janusz Figurski – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowice.
 • Adam Gajda – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Stanisław Popis – Ekspert niezależny (emeryt), Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jarosław BuczyńskI – Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Jastrzębie-Zdrój.
 • Grzegorz Śliwiński – Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK „Budryk”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Ornontowice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Elwira Bamburowicz – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Kędzierzyn-Koźle.
 • Tadeusz Bąkała – Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, Lublin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę