Skład Powiatowej Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu suskiego terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta Suski Zarządzeniem nr 45/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. powołał nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suchej Beskidzkiej na kadencję 2017-2021. W skład Rady weszli:

1.     Ewa Listwan – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej,

2.     Wit Mateusz Sarlej – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

3.     Krzysztof Chudzik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność",

4.     Ryszard Janiszewski – przedstawiciel stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju",

5.     Andrzej Szramowiat – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

6.     Roman Ormaniec – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

7.     Ryszard Hadka – przedstawiciel Rady Powiatu Suskiego,

8.     Arkadiusz Listwan – przedstawiciel gminy Maków Podhalański,

9.     Jan Siwiec – przedstawiciel gminy Sucha Beskidzka.

 

​​Na przewodniczącego PRRP członkowie Rady wybrali Pana Krzysztofa Chudzika pełniącego funkcję przewodniczącego w poprzedniej kadencji a stanowisko zastępcy powierzono Panu Andrzejowi Szramowiatowi.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę